Waarom plantaardig?

Plantaardig is een andere term voor voeding die geen dierlijke producten bevat, maar eigenlijk kun je het evengoed veganistisch noemen - hoewel veganisme verder gaat dan alleen maar plantaardig eten. Veganisme is een manier van leven waarbij je ervoor kiest om geen dieren te exploiteren. Niet voor voeding, niet voor entertainment, niet voor kleding. Een heleboel niet. Vegan is ook een heleboel wel, vooral heel veel lekker & gevarieerd eten, maar daarover schrijf ik al zoveel op dit blog :-)

Vaak wordt mij gevraagd waarom ik ervoor heb gekozen om vegan te worden. Dan kan ik eigenlijk nooit ophouden met praten, want er zijn zoveel verschillende redenen waarom het beter is om af te zien van dierlijke producten.

 Voor de dieren


Veel mensen worden veganist vanuit de wens om niet bij te dragen aan dierenleed. Gezamenlijk kunnen veganisten het aantal dieren dat jaarlijks gefokt, opgesloten, uitgebuit en vroegtijdig gedood wordt drastisch beperken.


Vaak wordt gedacht dat koemelk en eieren onschuldige producten zijn waarvoor geen dieren gedood werden. Dit is helaas verre van waar. Legkippen worden na een jaar vervangen, maar de helft van de uitgekomen eieren bevat een haantje. Deze haantjes worden versnipperd of vergast. Alleen al in Nederland gaat het om meer dan 30 miljoen kuikentjes per jaar.

Een koe is geen melkmachine, ook al doet de zuivelindustrie zo haar best om ons dat beeld te geven. Een koe geeft alleen melk als ze een kalfje heeft gekregen - net als dat een mens melk produceert voor haar nakomeling. De kalfjes worden direct na geboorte weggehaald bij de moeder en worden onder erbarmelijke omstandigheden gefokt tot wit kalfsvlees, of gehouden om moederkoe te vervangen. Hier lees je meer over mijn ervaringen bij een aantal zogeheten melkveehouders.
 
Eén veganist maakt jaarlijks al een wezenlijk verschil voor tientallen dieren. Veganisme is een duidelijk statement tegen een systeem waarin dieren gezien en behandeld worden als gebruiksvoorwerp of productiemiddel. In de intensieve vee-industrie, alsook in de biologische veehouderij, worden dieren ondergeschikt gemaakt aan financiële belangen.


De harde realiteit in de zuivelindustrie: een pasgeboren kalfje groeit op in een kaal, koud hok. Een koe moet kalfjes baren zodat ze melk gaat produceren. Omdat i.p.v. het kalf mensen de koemelk drinken, is het kalf niet meer dan een afvalproduct.


 Voor de mensen

 
Meer en meer mensen raken zich ervan bewust dat voor de productie van vlees, zuivel en eieren op zeer grote schaal veevoer (zoals soja, mais, etc.) wordt verbouwd. In totaal wordt momenteel meer dan 70% van alle landbouwgrond gebruikt voor veeteelt. Bovendien zijn er meerdere kilo's veevoer nodig om 1 kg vlees te produceren, variërend van 5 - 10 kg (afhankelijk van het soort vlees). Het is dan ook efficiënter om landbouwgrond direct in te zetten voor voedselproductie ten behoeve van menselijke consumptie. Veganisme kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van honger in de wereld. Kijk hiervoor ook eens bij stichting Plenty Food.

Voor het milieu


De veehouderij is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot (zeker 18% van het totaal) van broeikasgassen zoals methaan en CO2 en is daarmee een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.

De Verenigde Naties stellen daarnaast dat de vleesproductie de tweede grootste oorzaak is van milieuproblemen zoals bodemverontreiniging, water- en luchtvervuiling, verzuring en aantasting van de biodiversiteit (o.a. door het kappen van regenwouden). Met een plantaardig eetpatroon kies je bewust voor een duurzaam alternatief en een schonere, leefbare planeet.

Voor de gezondheid


Een gevarieerde plantaardige voeding biedt alle voedingsstoffen om gezond en energiek te blijven. Door (meer) plantaardig te eten verklein je de kans op hart- en vaatziekten, kanker en diverse andere ziekten. Plantaardige voeding bevat bovendien geen cholesterol en minder verzadigde vetten. Ook onder topsporters worden plantaardige dieten steeds populairder.

Om een idee te krijgen hoe gezond plantaardige voeding is, kun je eens bij De Planteneter kijken.